Men: Brown/Black Belts -70 kg


Kim Lipsanen(2)(9)(15)
Gracie Barra Kouvola
9
Joni Laikko(4)(8)(2)
Brazilian Jiu-jitsu Academy
Riku Hapulahti(1)(1)(24)
Lahden Gentai
23
Kim Lipsanen(2)(9)(15)
Gracie Barra Kouvola
Riku Hapulahti(1)(1)(24)
Lahden Gentai
38
Marko Oikarainen(1)(2)(8)
MMA Rovaniemi
24
Yamato Yoshida(1)(19)(3)
Loop Jiu-Jitsu
Yamato Yoshida(1)(19)(3)
Loop Jiu-Jitsu