Back
Points, 000 1600
25
Iivari Törmälehto
Takado
Lev Shlyakhtitsev
Sambo Hokuto BJJ
Points, 401 001
26
Alyna Malone
Orion's Belt
Alpo Ketola
MMA Imatra
Points, 000 1200
37
Nikita Kogan
Orion's Belt
Lev Shlyakhtitsev
Sambo Hokuto BJJ
Points, 000 200
38
Oliver Rautiala
Takado
Alyna Malone
Orion's Belt
Winner: Lev Shlyakhtitsev
Points, 1301 000
49
Lev Shlyakhtitsev
Sambo Hokuto BJJ
Alyna Malone
Orion's Belt