Back
Judges Decision
138
Jessika Torttila(1)
Lahden Gentai
Katariina Heiskari(3)
Loop Jiu-Jitsu
Points, 2200 200
160
Salla Simola(76)
Finnfighters Gym
Katariina Heiskari(3)
Loop Jiu-Jitsu
Points, 8-20 001
161
Miia Piironen(11)
RNC Sport Club
Emilia Lukkari(2)
Barreto Jiu-Jitsu Lahti
Choke, 3:44 left
162
Ulla Murisoja(10)(1)
Tornion Jujutsuseura
Anni Salo(6)
Finnfighters Gym
Points, 000 301
163
Satu Lamminpää(28)
Loop Jiu-Jitsu
Johanna Koskinen(11)
Polar Jiu Jitsu Team
Triangle, 2:56 left
176
Salla Simola(76)
Finnfighters Gym
Miia Piironen(11)
RNC Sport Club
Armbar, 4:57 left
177
Anni Salo(6)
Finnfighters Gym
Satu Lamminpää(28)
Loop Jiu-Jitsu
Winner: Salla Simola
Points, 602 000
190
Salla Simola(76)
Finnfighters Gym
Satu Lamminpää(28)
Loop Jiu-Jitsu